CRRC kupuje dział lokomotyw Vossloh

Łukasz Sarek
29 sierpnia 2019

Co się wydarzyło.26 sierpnia Vossloh AG podpisało z CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. Zhuzhou, China (CRRC ZELC), spółka córką China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. (CRRC) umowę sprzedaży działu produkującego lokomotywy, z główną siedzibą w Kilonii. Zakłady były wystawione na sprzedaż od prawie dwóch lat. Sprzedaż podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie władze w Europie i w Chinach. Wartość transakcji została podana na poniżej 10 mln EUR. Ostateczna cena może ulec zmianie zależnie od wartości firmy wykazanej w sprawozdaniach finansowych.

Zaangażowane firmy. Dział lokomotyw Vossloh zatrudnia ok 600 osób w Europie z prawie 500 pracującymi w głównym zakładzie w Kilonii. Przy przychodach na poziomie ok 200 mln EUR w 2017 r. dział zanotował straty w wysokości ok 35 mln EUR a w 2018 zyski nieco powyżej 2 mln EUR. Przejmowany przez CRRC dział produkuje lokomotywy spalinowe z przekładniami elektrycznymi i hydraulicznymi. Dotychczasowy właściciel jest światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań dla infrastruktury kolejowej z zakładami produkcyjnymi również w Chinach i w Polsce. Sprzedaż działu lokomotyw pozwoli grupie Vossloh skoncentrować się wyłącznie na infrastrukturze. CRRC jest największym na świecie producentem taboru kolejowego. W 2018 grupa miała 215 mld rmb (ok 30 mld USD) przychodów. CRRC jest kontrolowana przez państwo chińskie i notowana na giełdzie w Hong Kongu.

Znaczenie transakcji.Po udanym zakończeniu transakcji Chińska grupa stanie się właścicielem największego w Europie producenta lokomotyw spalinowych, który ma 25 proc. udział w rynku. Główni konkurenci Vossloh Locomotives: CZ Loko (16 proc.), Stadler Rail (16 proc.), Bombardier (8 proc.) i GE Transportation (7 proc.). Połączenie możliwości finansowych nowego właściciela z technologią i know how niemieckiego producenta może być siłą napędzającą do zwiększania udziału w segmencie lokomotyw spalinowych. Nowy przyczółek w Niemczech może być dla CRRC również trampoliną do dynamicznej ekspansji w innych grupach produktowych.

Szersze tło.CRRC jest chińskim czempionem narodowym, który cieszy się silnym wsparciem państwa i Komunistycznej Partii Chin. Większa zaangażowanie w Europie doprowadzi prawdopodobnie do wzrostu konkurencji z czołowymi europejskimi producentami włącznie z Alstom i Siemens Mobility. Te dwie ostatnie firmy planowały w 2017 połączenie w celu skuteczniejszego konkurowania z CRRC na rynkach światowych. Komisja Europejska zablokowała fuzję ze względu na zagrożenie dla konkurencji na rynku urządzeń sterowanie ruchem kolejowym i superszybkich pociągów. Stanowisko KE w zakresie ochrony konkurencji jest zrozumiałe, jednak ta decyzja ułatwia wspieranemu przez chińskie państwo gigantowi wejście na europejski rynek.

Znaczenie dla Polski.

Ekspansja CRRC w Europie doprowadzi do zwiększenia presji konkurencyjnej na rodzime polskie przedsiębiorstwa (jak np. Cegielski, Pesa) oraz na zlokalizowane w Polsce spółki zależne zagranicznych firm (np. Stadler, Alstom, Newag, Bombardier). W 2016 r. czeski przewoźnik Leo Express podpisał z CRRC kontrakt na trzy składy z możliwością zwiększenia zamówienia do 30 składów. Zamówienie jest w realizacji a składy mają być dostarczone w drugiej połowie br. Wcześnie dostawcą pociągów Flirt dla Leo Express była polska spółka zależna Stadlera. Dostarczała ona również składy na Węgry, gdzie CRRC Industrial Investment założył w 2016 r. europejską siedzibę. W 2016 CRRC ZLEC ma siedzibę na Europę w Wiedniu i w ubiegłym roku uzyskał od Deutsche Bahn zamówienie na lokomotywy spalinowo-elektryczne. Polska Pesa na podstawie umowy dostarcza dla DB 72 pociągi. Realizacja zamówienia przebiega z opóźnieniami ale ma być zakończona w tym roku.