Niewystarczająca aktywność PCCIJ oraz JETRO Poland?

Piotr A. Głogowski
16 wrzesień 2019

Co się wydarzyło? Lista działań na oficjalnych stronach PCCIJ oraz JETRO Poland maleje. Uczestniczą one, pośredniczą oraz organizują mniejszą liczbę wydarzeń względem lat ubiegłych, co może być związane ze zmianą ich modelu zarządzania wyrażonego m.in. poprzez powierzanie obowiązków innym organizacjom.

Kto jest kim Polska Izba Gospodarcza w Japonii (PCCIJ) została założona w 2007 r. a zakres jej zagadnień można określić jako obszerny (od promocji, edukacji, poprzez tworzenie analiz a  na zakresie informacyjnym kończąc).Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO), która posiada 73 biura zagraniczne w 55 krajach (w tym 13 europejskich) jest dużo starsza od PCCIJ (powstała w 1958 roku), posiada ściśle zdefiniowany profil skupiający się na inwestycjach oraz pomaganiu japońskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Takie szerokie spektrum działalności może wyglądać imponująco zwłaszcza przyglądając się danym mikroekonomicznym dotyczącym Polski i Japonii. Oba kraje – abstrahując od dobrych relacji politycznych – nie są dla siebie nawzajem ważnymi partnerami handlowymi.

Potencjalne możliwości Dobrze zarządzane rządowe oraz okołorządowe organizacje mogą stać się ‘kołem zamachowym’ rozwoju. Dotyczy to w szczególności sektora MŚP, który może napotkać na liczne przeszkody związane z dystansem kulturowym na odleglejszych rynkach handlowych. W przypadku PCCIJ zadania zostały zdefiniowane, a sama organizacja mogłaby odegrać ważną rolę na złożonym japońskim rynku, gdzie szczególną rolę odgrywa aspekt kulturowy. Jest to jeden z powodów, dla których koordynacja pomiędzy wspomnianą organizacją a JETRO Poland mogłaby okazać się pomocna dla każdej ze stron, bądź (w przypadku niekorzystnych czynników politycznych) odegrać pozytywną rolę pośrednią.

Znaczenie dla Polski.

PCCIJ od lat nie opublikowała żadnego raportu – pomijając podstawowe wpisy na stronie internetowej – a pomimo istnienia dedykowanej podstrony dla członków, realny wpływ samej organizacji pozostaje nieznany. Powodem takiego stanu rzeczy może być dublowanie się organizacji – w tym przypadku byłaby to Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która w 2017 r. zastąpiła działające przy ambasadach Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI). Sam PAIH natomiast przygotował kompleksowy raport skierowany do japońskich przedsiębiorstw. Ponadto w 2016 r. z inicjatywy polskich przedsiębiorców powołano do życia Izbę Przemysłowo Handlową Polska-Azja. Pomimo, że w założeniach pokrywa ona Azję jako całość, to wydaje się, póki co, być dobrze zarządzaną organizacją. Zastanawia również brak oficjalnych sukcesów JETRO Poland.

Tym samym nasuwają się dwa główne pytania: 1) czy dla Polski efektywnym jest posiadanie dwóch dublujących się organizacji? 2) dlaczego JETRO Poland pozostaje nieefektywna w kontekście firm, które mogłyby skorzystać z jej pomocy przy otwarciu swojej filii (bądź innym profilu działalności) w Japonii?