Sukces USA w walce o zmianę systemu międzynarodowych opłat pocztowych

Łukasz Sarek
26 wrzesień, 2019

Co się wydarzyło? 25 września Światowy Związek Pocztowy (UPU) doszedł do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii reformy zasad naliczania stawek za obsługę doręczania zagranicznych przesyłek. W zawarcie porozumienia było zaangażowane 34 państwa, w tym również Chiny. Od stycznia 2021 USA będą mogły pobierać od innych członków opłaty w ustalonej przez siebie wysokości a nie według tabeli UPU.

Najważniejsi interesariusze. Obecnie UPU skupia 192 państwa członkowskie i jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za negocjowanie kwestii związanych z obsługą międzynarodowych przesyłek pocztowych i związanych z tym opłat. Negocjacje zostały uruchomione ze względu na sprzeciw USA wobec zniżek, działających jak subsydia, które sprawiały że wysyłka przesyłek pocztowych z niektórych państw do USA była znacznie tańsza niż koszt przesyłki na terytorium Stanów Zjednoczonych. W październiku ubiegłego roku administracja Trumpa zagroziła wyjściem USA z organizacji i rozpoczęła oficjalne procedury, po tym jak jej propozycje reformy spotkały się z dezaprobatą na kongresie UPU w Addis Abebie. Chiny są największym beneficjentem obecnie obowiązującego systemu.

Znaczenie. Chińskie platformy e-commerce np. AliExpress oferują bezpłatne lub bardzo korzystne cenowo możliwości wysyłki do wielu państw świata podczas gdy przesyłka do Chin jest o wiele bardziej kosztowna. Wyższy koszt wysyłki do Chin stawia w niekorzystnej sytuacji zagranicznych sprzedawców, głównie z sektora MŚP. Obecny system stawek UPU znacząco ułatwia import produktów z Chin w kanale e-commerce ze szkodą dla krajowych amerykańskich czy europejskich platform internetowych albo mniejszych sprzedawców, którzy tracą rynek i klientów na rzecz chińskich konkurentów. Produkty zakupione na chińskich platformach są również często deklarowane przy importowej odprawie celnej jako prezenty i zwalniane z VAT i opłat celnych.

Kontekst.Reforma międzynarodowego systemu opłat za obsługę przesyłek pocztowych jest jednym z punktów zapalnych, które podsycają tarcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Sukces Trumpa może zachęcić inne państwa do działań mających na celu zmianę zasad, których beneficjentem są Chiny. Wiele krajowych organizacji pocztowych wyraża niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy. W Europie do najostrzejszych krytyków obecnego systemu opłat należą państwa nordyckie. Stowarzyszenia przedsiębiorców z różnych państw europejskich żądają od urzędników europejskich reformy systemu UPU ze względu na szkodliwy wpływ na konkurencję. Dwa polskie stowarzyszenia znalazły się pośród sygnatariuszy. Jeśli większa liczba państw będzie dążyć do nakładania własnych stawek lub jeśli system stawek zostanie zreformowany będzie to miało wpływ na koszt przesyłek międzynarodowych, a ich ilość w kanale e-commerce może ulec obniżeniu.

Znaczenie dla Polski.

Polski deficyt w handlu z Chinami stale rośnie. Ponad 50% internautów w Polsce deklaruje, że dokonuje zakupów na zagranicznych platformach i sklepach działających w kanale e-commerce. Z tej grupy 58% dokonuje zakupów w Chinach. W 2017 Poczta Polska podpisała umowę o współpracy z China Post, a następnie zbudowała nowe sortownie, rozwinęła system obsługi i doręczania przesyłek. Celem tych działań jest zwiększenie przychodów nie tylko z usług świadczonych w Polsce ale również przejęcie roli głównego ośrodka w regionie CEE obsługującego i dostarczającego przesyłki z Chin. Wzrost nacisku na przeprowadzenie systemu stawek UPU może prowadzić do eliminacji subsydiów i w efekcie do zmniejszenia się ilości przesyłek e-commerce z Chin. Może to mieć wpływ na przychody z działań związanych z obsługą przepływów z Chin.