Polskie SSE i japońskie przedsiębiorstwa – część 2

Piotr A. Głogowski
30 wrzesień 2019

Co się wydarzyło? W poprzednim artykule przedstawiłem krótką analizę w jaki sposób EUJEPA mogłaby stać się skuteczną pomocą tak dla polskiego rządu jak i dla zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE). Natomiast w niniejszym opracowaniu omówię szersze spektrum japońskich przedsiębiorstw inwestujących na terenie polskich SSE – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą pośredniczyć, bądź odpowiadać za część polskiego eksportu do Japonii.

Krótkie wprowadzenie W Polsce funkcjonuje 14 SSE i w 12 z nich są obecne japońskie przedsiębiorstwa, natomiast 3 spośród nich oraz Miasto Stołeczne Warszawa stanowią główną bazę lokalizacyjną: 1) Warszawa (zlokalizowanych 21 japońskich przedsiębiorstw – należy pamiętać, że podmioty takie jak Bridgestone Corporation są zlokalizowane na terenie 3 różnych SSE); 2) Pomorska SSE (zlokalizowanych 14 japońskich przedsiębiorstw); 3) Katowicka SSE (13 japońskich przedsiębiorstw); 4) Wałbrzyska SSE INVEST-PARK (10 japońskich przedsiębiorstw). Jedynymi polskimi SSE, na terenie których brak jest japońskiej aktywności to Suwalska SSE oraz SSE Euro-Park Mielec. Można w tym miejscu zadać również pytanie o to jak w dłuższej perspektywie wszystkie 14 SSE będzie funkcjonowało w kontekście Polski jako jednej dużej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Najbardziej powszechną aktywnością japońskich przedsiębiorstw jest ta związana z szeroko pojętą produkcją (ponad 60%) – wśród nich Japan Tabacco International Holding B.V. Należy wspomnieć, że to właśnie papierosy odpowiadają za 24% całości polskiego eksportu do Japonii. Pozostałe aktywności są odpowiednio związane ze sprzedażą hurtową i handlem detalicznym (niecałe 20%), oraz budownictwem, transportem i magazynowaniem (nieco ponad 10%). Jedynie 4 japońskie przedsiębiorstwa skupiają się na sektorze usług: 1) Maruboshi Co. Ltd. (tłumaczenia); 2) ORIX Corporation (sektor finansów i ubezpieczeń); 3) Tomoho Umeda (reklama); 4) Recruit Europe Ltd. (działalność administracyjna i usługi wspomagające). Wśród tych wyjątków trzy są zlokalizowane w Warszawie, poza Recruit Europe Ltd. które ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

Znaczenie dla Polski.

Szczegółowa wiedza w temacie japońskich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski może być kluczowa, aby skutecznie zachęcić inne firmy z podobnej branży do inwestycji, zwłaszcza w kontekście możliwego wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy z UE. Natomiast możliwości opisane w poprzednim artykule 2019 r. mogą nabrać jeszcze większego znaczenia mając na uwadze, że ponad 10 japońskich przedsiębiorstw operujących na terytorium poszczególnych SSE zajmuje się produkcją części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – nie wspominając o tych skupionych na produkcji maszyn. Wiedza ta powinna być skuteczniej wykorzystana przez osoby odpowiedzialne za strategię poszczególnych SSE oraz Polski, na terytorium której – wraz z momentem transformacji w Specjalną Strefą Ekonomiczną – będą obowiązywały zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje tak na gruntach publicznych jak i prywatnych (z wyłączeniem złóż kopalin).