EUJEPA, Polskie SSE i możliwości eksportowe – część 1

Piotr A. Głogowski
23 wrzesień 2019

Co się wydarzyło? 13 lipca 2018 r. Unia Europejska podpisała z Japonią umowę o wolnym handlu (EUJEPA), która weszła w życie 1 lutego 2019 r. EUJEPA i która obejmuje swym zasięgiem ponad 600mln osób.Umowa może odegrać znaczącą rolę tak dla sektora prywatnego jak i rządowego. W przypadku Polski jednym z głównych beneficjentów mogą stać się Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) pod warunkiem, że osoby nimi zarządzające odpowiednio wykorzystają możliwości płynące z wejścia w życie regulacji zawartych w EUJEPA. Ważna jest również struktura polskiego eksportu do Japonii, która może pomóc w zrozumieniu, na które mechanizmy EUJEPA powinien zostać położony szczególny nacisk.

Krótkie wprowadzenie Na EUJEPA składa się preambuła, 23 rozdziały oraz załączniki. Polska posiada 14 SSE, które wobec wzajemnej konkurencji oraz odmiennych praktyk (Łódzka SSE posiadała dedykowaną japońskojęzyczną stronę) różnią się między sobą, m.in. poprzez kwoty ulg podatkowych wynoszących od 10 do 50% (przyznawanych na tzw. ścianie wschodniej). W każdym razie wśród 14 SSE funkcjonują 72 japońskie przedsiębiorstwa a sama Japonia (dane za 2016 r.) zajmowała 5 miejsce pośród wszystkich państw inwestujących na terenie SSE. polski eksport do Japonii opiera się głównie na: 1) produktach żywnościowych oraz około żywnościowych (27% całości) m.in., papierosy, soki owocowe oraz czekolada; 2) przemyśle maszynowym (23%), m.in., turbiny gazowe, sprzęt nadawczy oraz części do silników; 3) przemyśle transportowym (13%), m.in., samochody oraz części do nich; 4) produkty chemiczne (9,7% ), m.in., sztuczny grafit oraz leki w opakowaniach. W każdym razie pod względem wielkości polski eksport do Japonii plasuje się dopiero na 13 miejscu pośród państw Zjednoczonej Wspólnoty (wliczając wciąż Wielką Brytanię) – jednak wydzielając państwa, które przystąpiły do UE po 2004 r. to Polska zajmuje 2 miejsce (tuż za Węgrami), z wielkością eksportu oscylującą wokół 1mld USD (dane za 2017r.)

Znaczenie dla Polski.

Szczególnie istotne dla wcześniej wspomnianych polskich sektorów eksportowych jest zniesienia przez Japonię 85% taryf na produkty żywnościowe, jednakże biorąc za przykład wyroby czekoladowe (które zajmują trzecie miejsce pośród polskich produktów eksportowych z tejże dziedziny) pełna liberalizacja przepisów nastąpi dopiero po upływie 10 lat – licząc od 2018 r. Należy również wspomnieć, że kwestiom związanym z żywnościom został dedykowany rozdział 19 EUJEPA, a one same były jednymi z bardziej dyskusyjnych punktów umowy – rynki UE oraz Japonii należą do jednych z bardziej protekcjonistycznych w tej kwestii. W każdym razie na EUJEPA powinni również zyskać Polscy producenci chemikaliów , która to obok m.in. tekstyliów oraz biżuterii znalazła się w grupie zwolnionej z cła. Należy również pamiętać o dobrze funkcjonującym Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia, które (poza wieloma innymi zadaniami) zapewnia wsparcie związane z EUJEPA i może pomagać zarówno podmiotom prywatnym jak i rządowym. Ponadto polskie SSE powinny skorzystać z przepisów zawartych w Rozdziale 8 Handel usługami, liberalizacja inwestycji i e-commerceoraz Rozdziale 20 EUJEPA, który traktuje o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

One thought on “EUJEPA, Polskie SSE i możliwości eksportowe – część 1

Komentarze są niedostępne.