Polska i Japoński Instytut Inwestycji Zagranicznych

Piotr A. Głogowski
19 grudnia 2019

Co się wydarzyło? 13 grudnia pomiędzy Polską Ambasadą w Tokio a Japońskim Instytutem Inwestycji Zagranicznych (JOI) została podpisana umowa o współpracy biznesowej, która rozszerza obecny status Polski będącej od 2008 roku członkiem JOI. Natomiast sama umowa została podpisana w potencjalnie bardzo korzystnym momencie na polskich przedsiębiorców i gospodarki – mając na uwadze EUJEPA oraz Pakt o Kooperacji Infrastrukturalnej.

Krótkie wprowadzenie JOI została założona w 1991 roku i jest odpowiedzialna m.in. za gromadzenie i analizowanie danych pochodzących z państw, instytucji międzynarodowych oraz organizacji tak krajowych jak i zagranicznych. JOI współpracuje z Japońskim Bankiem Współpracy Międzynarodowej (JBIC). Członkami JOI jest ponad 200 japońskich podmiotów gospodarczych z branży finansowej, budowlanej, wytwórstwa, handlu oraz sektora energetycznego – w tym jedni z najbardziej znaczących Japońskich inwestorów w Polsce jak Toyota Motors czy Hitachi.

Należy wspomnieć, że JOI odpowiada nie tylko za wzmacnianie międzynarodowej wymiany gospodarczej, ale również udostępnia wartościowe informacje dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) i japońskich przedsiębiorstwach. Jednakże od 2017 roku można zauważyć pewne zmiany, pośród których najbardziej znaczącą było zrezygnowanie z publikowania JOI Bulletin – anglojęzycznego rocznika dostarczającego przekrój informacji z zakresu zagranicznej działalności japońskich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Pomimo, że archiwalne roczniki są nadal dostępne obecnie analizy przygotowywane przez JOI są publikowane w ukazującym się co 2 miesiące japońskojęzycznym raporcie 海外ー灯油氏 (Inwestycje Zagraniczne i Finanse). Dostarcza on analiz z zakresu ZIB, klimatu i możliwości inwestycyjnych w różnych państwach – do których od 13 grudnia 2019 roku zalicza się również Polska, co może skutkować lepszym rozpoznaniem rodzimego rynku dla japońskich przedsiębiorstw.

Należy również zaznaczyć, że do aktywności JOI można zaliczyć organizacje seminariów, przeprowadzanie badań i współpracę z japońskimi przedsiębiorstwami.

Znaczenie dla Polski

Można odnieść wrażenie, że najnowsza umowa pomiędzy Polską Ambasadą w Tokio a JOI nie należy do znaczących w kategoriach wartości – po sześciu dniach od jej podpisania jedyną oficjalną informacją jest pojedynczy tweet w języku japońskim na stronie Polskiej Ambasady. Oczywiście nie jest ona najbardziej istotnym osiągnięciem w relacjach bilateralnych ostatnich miesięcy, jednakże niesie ona za sobą znaczącą zmianę dotyczącą prezentowania i przekazywania najnowszych informacji o stanie polskiej gospodarki i możliwości inwestycyjnych. Od momentu wejścia w życie umowy to właśnie JOI będzie bezpośrednio odpowiadało za dystrybucję wspomnianych zagadnień pomiędzy swoimi członkami.

Pomimo, że od 2017 roku można dostrzec zmianę w podejściu JOI, która może skutkować słabszym przełożeniem na polskich przedsiębiorców, jednakże poszczególne sektory polskiej gospodarki mogą zyskać poprzez zwiększenie japońskich ZIB.