Debata: Spór japońsko-koreański a rola USA i Chin

Debata została zorganizowana dniu 24 października 2019 r. przez Asia Explained wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Klubem Jagiellońskim.W debacie jako paneliści udział wzięli:

Dr hab. Stanisław Meyer Zakład Japonistyki i Sinologii, Uniwersytet Jagielloński,

Dr Marcin Grabowski Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Batko Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Debatę jako moderator poprowadził Piotr A. Głogowski – członek zespołu Asia Explained.


Paneliści poruszyli między innymi takie zagadnienia jak:
1. Uwarunkowania polityczno-historyczne. Partie rządzące jako zakładnicy własnych elektoratów i stworzonej na wewnętrzne potrzeby narracji.
2. Rywalizacja gospodarcza i bezpieczeństwo narodowe (czynniki napędzające spór) vs. powiązania gospodarcze (czynniki hamujące).
3.Wpływ rywalizacji chińsko-amerykańskiej na stosunki koreańsko-japońskie.
4.Sojuszniczy problem (USA-Japonia-Korea Płd.) i jego znaczenie dla kształtowania się relacji pomiędzy Tokio a Seulem.
5.Stosunki polityczno-gospodarcze z ChRL i różnice w postrzeganiu chińskiej ekspansji oraz jej wpływ na dynamikę stosunków japońsko-południowokoreańskich.
6.Zjednoczenie Korei i czynnik północnokoreański w polityce Seulu wobec Tokio.
7.Cele każdej ze stron sporu:
a.postrzeganie drugiej strony.
b.warunki brzegowe.
c.szanse na porozumienie.
8.Bilans dla regionu.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego nagrania z debaty.

Nagranie video

Nagranie audio na Mix Cloud